Εθνικό Εμπορικό Σήμα


Εθνικό / Ελληνικό Εμπορικό Σήμα

Α’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Κατάθεσης Σήματος
αρχή –
με την κατάθεση
112
Σύνολο

112
* Μετά την 1η κλάση και έως την 10η κλάση, για κάθε μία επιπλέον, 20 ευρώ.
** Δεν απαιτείται πια η συμμετοχή ή/και η παρουσία Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου.
*** Συμπεριλαμβάνει Τέλη Προστασίας 10 ετών.