Κατοχύρωση Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Συμβουλευτική Κατοχύρωσης Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Industrial Property) σε Ελλάδα και εξωτερικό με:

- Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (patent),

- Δίπλωμα Τροποποίησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας,

- Υπόδειγμα Χρησιμότητας,

- Σχέδιο / Υπόδειγμα (Βιομηχανικό ή μη),

- Εμπορικό Σήμα (trademark),

- Τοπογραφία Προϊόντων Ημιαγωγών / Ολοκληρωμένου Κυκλώματος,

- Δικαίωμα Φυτοπαραγωγού / Δικαίωμα επί Φυτικών Ποικιλιών,

- Συμπληρωματικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρμακα και Φυτοφάρμακα,

- Γεωγραφική Ένδειξη / Γεωγραφική Ονομασία Προέλευσης.