Υπηρεσίες Ενημέρωσης

Ενημέρωση για θέματα:

- Τεχνολογικής Πληροφόρησης,

- Συμφωνιών Εμπιστευτικοτήτας,

- Χορήγησης Άδειας Εκμετάλλευσης κατοχυρωμένης Βιομηχανικής ή Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

- Μεταφοράς Τεχνογνωσίας / Τεχνολογίας.