Προφίλ

Είμαστε μια ομάδα μηχανικών και με την πολυετή εμπειρία που διαθέτουμε σε τεχνικά θέματα μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κατοχυρώσετε την ιδέα σας και να τη διαφυλάξετε από τρίτους (download profile).

Κατοχυρώστε πρώτοι και με ασφάλεια οτιδήποτε έχετε εφεύρει ή σκεφτεί ως Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Industrial Property) ή ως Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright).

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα κατοχύρωσης Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property) σας απασχολεί.

IP Consultants
Σύμβουλοι Κατοχύρωσης
Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας