Διεθνές Εμπορικό Σήμα


Διεθνές Εμπορικό Σήμα

Επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.97 Κράτη

Code
Member state
Code
Member state
AG
Antigua and Barbuda
LI
Liechtenstein
AL
Albania
LR
Liberia
AM
Armenia
LS
Lesotho
AT
Austria
LT
Lithuania
AU
Australia
LV
Latvia
AZ
Azerbaijan
MA
Morocco
BA
Bosnia and Herzegovina
MC
Monaco
BG
Bulgaria
MD
Republic of Moldova
BH
Bahrain
ME
Montenegro
BQ
 Bonaire, Sint Eustatius and Saba
MG
Madagascar
BT
 Bhutan
MK
FYROM
BW
Botswana
MN
Mongolia
BX
Benelux
MX
Mexico
BY
Belarus
MZ
Mozambique
CH
Switzerland
NA
Namibia
CN
China
NO
Norway
CO
Colombia
NZ
New Zealand
CU
Cuba
OM
Oman
CW 
Curaçao
PH
Philippines
CY
Cyprus
PL
Poland
CZ
Czech Republic
PT
Portugal
DE
Germany
RO
Romania
DK
Denmark
RS
Serbia
EE
Estonia
RU
Russian Federation
EG
Egypt
RW
Rwanda
EM
 European Union
(28 Countries)
SD
Sudan
ES
Spain
SE
Sweden
FI
Finland
SG
Singapore
FR
France
SI
Slovenia
GB
United Kingdom
SK
Slovakia
GE
Georgia
SL
Sierra Leone
GH
Ghana
SM
San Marino
HR
Croatia
ST
Sao Tome and Principe
HU
Hungary
SX
 Sint Maarten (Dutch part)
IE
Ireland
SY
Syrian Arab Republic
IL
Israel
SZ
 Swaziland
IN
India
TJ
Tajikistan
IR
Iran
(Islamic Republic of)
TM
Turkmenistan
IS
Iceland
TN
Tunisia
IT
Italy
TR
Turkey
JP
Japan
UA
Ukraine
KE
Kenya
US
United States of America
KG
Kyrgyzstan
UZ
Uzbekistan
KP
Democratic People’s Republic of Korea
VN
Viet Nam
KR
Republic of Korea
ZM
Zambia
KZ
Kazakhstan