Κοινοτικό Σχέδιο / Υπόδειγμα


Κοινοτικό Σχέδιο / Υπόδειγμα

Α’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Κατάθεσης &
Καταχώρισης Σχεδίου ή Υποδείγματος
αρχή –
με την κατάθεση
230
Τέλος Δημοσίευσης Σχεδίου ή Υποδείγματος
αρχή –
με την κατάθεση
120
Σύνολο

350
* 115 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
   Πρόσθετο Τέλος Καταχώρισης για πολλαπλή κατάθεση (από 2 έως 10).
** 50 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
     Πρόσθετο Τέλος Καταχώρισης για πολλαπλή κατάθεση (από 11 έως 50).
*** 60 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
        Πρόσθετο Τέλος Δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση (από 2 έως 10).
**** 30 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
          Πρόσθετο Τέλος Δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση (από 11 έως 50).
***** 40 ευρώ
            Τέλος Αναβολής Δημοσίευσης Σχεδίου ή Υποδείγματος.
****** 20 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
              Πρόσθετο Τέλος Αναβολής Δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση (από 2 έως 10).
******* 10 ευρώ / επιπλέον Σχέδιο ή Υπόδειγμα
                 Πρόσθετο Τέλος Αναβολής Δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση (από 11 έως 50).
******** Συμπεριλαμβάνει Τέλη Προστασίας 5 ετών


27 
Ευρωπαϊκά Κράτη (εκτός UK)

Code
Member state
Code
Member state
AT
Austria
IT
Italy
BE
Belgium
LV
Latvia
BG
Bulgaria
LT
Lithuania
HR
Croatia
LU
Luxembourg
CY
Cyprus
MT
Malta
CZ
Czech Republic
NL
Netherlands
DK
Denmark
PL
Poland
EE
Estonia
PT
Portugal
FI
Finland
RO
Romania
FR
France
SK
Slovakia
DE
Germany
SI
Slovenia
GR
Greece
ES
Spain
HU
Hungary
SE
Sweden
IE
Ireland