Διεθνές Σχέδιο


Διεθνές Σχέδιο

Επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.96 Κράτη

Code
Member state
Code
Member state
AL
Albania
KR
Republic of Korea
AM
Armenia
LI
Liechtenstein
AZ
Azerbaijan
LT
Lithuania
BA
Bosnia and Herzegovina
LV
Latvia
BG
Bulgaria
MA
Morocco
BJ
Benin
MC
Monaco
BN
Brunei Darussalam
MD
Republic of Moldova
BW
Botswana
ME
Montenegro
BX
Benelux
MK
FYROM
BZ 
Belize
ML
Mali
CH
Switzerland
MN
Mongolia
CI
Côte d’Ivoire
NA
Namibia
DE
Germany
NE
Niger
DK
Denmark
NO
Norway
EE
Estonia
OA 
EG
Egypt
OM
Oman
EM
 European Union
(28 Countries)
PL
Poland
ES
Spain
RO
Romania
FI
Finland
RS
Serbia
FR
France
RW
Rwanda
GA
Gabon
SG
Singapore
GE
Georgia
SI
Slovenia
GH
Ghana
SN
Senegal
GR
Greece
SR 
Suriname
HR
Croatia
ST
Sao Tome and Principe
HU
Hungary
SY
Syrian Arab Republic
IS
Iceland
TJ
Tajikistan
IT
Italy
TN
Tunisia
KG
Kyrgyzstan
TR
Turkey
KP
Democratic People’s Republic of Korea
UA 
Ukraine
(https://www.wipo.int/hague/en/)