Κοινοτικό Εμπορικό Σήμα


Κοινοτικό Εμπορικό Σήμα

Α’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Κατάθεσης Σήματος 
(με 2 Κλάσεις)
αρχή –
με την κατάθεση
900
Σύνολο

900
* Μετά την 3η κλάση, για κάθε μία επιπλέον, 150 ευρώ.
** Συμπεριλαμβάνει Τέλη Προστασίας 10 ετών.


27 
Ευρωπαϊκά Κράτη (εκτός UK)
Code
Member state
Code
Member state
AT
Austria
IT
Italy
BE
Belgium
LV
Latvia
BG
Bulgaria
LT
Lithuania
HR
Croatia
LU
Luxembourg
CY
Cyprus
MT
Malta
CZ
Czech Republic
NL
Netherlands
DK
Denmark
PL
Poland
EE
Estonia
PT
Portugal
FI
Finland
RO
Romania
FR
France
SK
Slovakia
DE
Germany
SI
Slovenia
GR
Greece
ES
Spain
HU
Hungary
SE
Sweden
IE
Ireland