Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας


Εθνικό / Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Α’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Προέρευνα
αρχή –
με την κατάθεση
60
Σύνολο
60

Β1’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Κατάθεσης Αίτησης Χορήγησης
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
αρχή –
με την κατάθεση
50
Τέλος Σύνταξης Έκθεσης Έρευνας
αρχή –
με την κατάθεση
300
Τέλος Χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
τέλος διαδικασίας
(12ο-18ο μήνα)
150
Σύνολο
500
* Μετά την 10η αξίωση, για κάθε μία επιπλέον, 30 ευρώ.
** Συμπεριλαμβάνει Τέλη Προστασίας 2 ετών.

Β2’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Κατάθεσης Αίτησης Χορήγησης
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
αρχή –
με την κατάθεση
50
Τέλος Σύνταξης Έκθεσης Έρευνας
με Αιτιολογημένη Γνώμη
αρχή –
με την κατάθεση
467
Τέλος Χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
τέλος διαδικασίας
(12ο-18ο μήνα)
150
Σύνολο
667
* Μετά την 10η αξίωση, για κάθε μία επιπλέον, 30 ευρώ.
** Συμπεριλαμβάνει Τέλη Προστασίας 2 ετών.