Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας


Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σε 41 Ευρωπαϊκά Κράτη

Α’ Φάση
Έξοδα
Χρόνος Καταβολής
Ποσό (€)
Τέλος Κατάθεσης
εντός 1 μήνα από την κατάθεση
250
Τέλος Έρευνας
 εντός 1 μήνα από την κατάθεση
1.300
Τέλος Προσδιορισμού
 εντός 6μηνών
από τη δημοσίευση έρευνας
585
Τέλος Εξέτασης
 εντός 6μηνών
από τη δημοσίευση έρευνας
1.635
Τέλος Επέκτασης για Βοσνία – Ερζεγοβίνη
(40ο Κράτος - Προαιρετικό)
 εντός 6μηνών
από τη δημοσίευση έρευνας
102
Τέλος Επέκτασης για Μαυροβούνιο
(41ο Κράτος - Προαιρετικό)
 εντός 6μηνών
από τη δημοσίευση έρευνας
102
Τέλος Ανανέωσης 3ου Έτους
24ο μήνα
470
Τέλος Ανανέωσης 4ου Έτους
36ο μήνα
585
Τέλος Ανανέωσης 5ου Έτους
48ο μήνα
820
Τέλος Χορήγησης
Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
60ο μήνα (περίπου)
925
Σύνολο

6.774
* Μετά την 16η αξίωση, για κάθε μία επιπλέον, 235 ευρώ.
** Μετά την 50η αξίωση, για κάθε μία επιπλέον, 585 ευρώ.
*** Μετά την 35η σελίδα κειμένου, για κάθε μία επιπλέον, 15 ευρώ.
**** Μέσος χρόνος απονομής Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 5 χρόνια. Σε περίπτωση που
          αυτός ο χρόνος ξεπεραστεί υπάρχουν επιπλέον Τέλη Ανανέωσης για κάθε έτος.


39 
Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη

Code
Member state
Code
Member state
BE
Belgium
TR
Turkey
DE
Germany
BG
Bulgaria
FR
France
CZ
Czech Republic
LU
Luxembourg
EE
Estonia
NL
Netherlands
SK
Slovakia
CH
Switzerland
SI
Slovenia
GB
United Kingdom
HU
Hungary
SE
Sweden
RO
Romania
IT
Italy
PL
Poland
AT
Austria
IS
Iceland
LI
Liechtenstein
LT
Lithuania
GR
Greece
LV
Latvia
ES
Spain
MT
Malta
DK
Denmark
HR
Croatia
MC
Monaco
NO
Norway
PT
Portugal
MK
FYROM
IE
Ireland
SM
San Marino
FI
Finland
AL
Albania
CY
Cyprus
RS
Serbia
(https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html)